26, 3, 50, 41, 233, 38, 85, 87, 143

Dùng để thải độc cơ thể ra ngoài (đặc biệt cho những ngươi fhay bị dị ứng, mề đay).