300, 0, 45, 61, 17, 3, 73

  1. 6 zones of lymphatic system
  2. Stimulate 30s, 1-3 rounds/time, 3 times/day
  3. Use the yang roller to roll around the face, roll many times on dark spots
  4. If dark spots are due to hormonal, please use the hormonal diagram to treat. If dark spots are due to other health situations such as fibroadenoma, polycystic ovary syndrome, lumbago…, please treat those ailments leading to reduce dark spots.

++++++++++Vietnamese+++++++++++

  1. 6 phân vùng phản chiếu hệ bạch huyết
  2. Day ấn 30 tiếng đếm/huyệt, day 3 vòng/ngày(tất cả các huyệt là 1 vòng)
  3. Lăn thêm quanh mặt bằng cây lăn sừng trung, lăn nhiều khu vực nám
  4. Nếu nám do nội tiết tố thì làm bộ nội tiết tố, nám do các vấn đề sức khỏe khác như nang ngực, nang buồng trứng, đau lưng… thì giải quyết vấn đề đó sẽ giảm nám.