22, 127, 17, 113, 7, 63, 50, 19, 39, 37, 1, 0

  1. Enhance the blood circulation to have a good sleep, good appetite
  2. Stimulate the above points (30s, 1-3 rounds/time)
  3. Note: no use point 1, 19, 50, 63 for hypertension persons.

++++++++++Vietnamese+++++++++++

  1. Có tác dụng bồi bổ khí huyết, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Dùng cho người biếng ăn, ăn không ngon, ăn nhiều mà không lên kí
  2. Day ấn các huyệt trên ( day 30 tiếng đếm/huyệt, 1-3 vòng tất cả các huyệt/lần)
  3. Lưu ý: không dùng huyệt 1, 19, 50, 63 đối với người huyết áp cao.