16, 61, 287

  • Dùng để cầm máu (ngoài: máu cam, đứt tay, ngã xe, con dắt/đỉa cắn… và trong: xuất huyết dạ dày), cầm dịch (sổ mũi, chảy nước mũi, huyết trắng nhiều…).
  • Ấn 16, 61 cùng 1 lúc (bên trái hoặc bên phải hoặc cả 2). Có thể thêm 287 cầm nhanh hơn.