61, 467, 491

  1. To dissolve phlegm
  2. Stimulate the above points (30s, 1-3 rounds/time)
  3. Notes: no use yin foods(orange, lemon, swallow,…), sweeties (candy, honey,…), spicy (chilly).

++++++++++Vietnamese+++++++++++

  1. Có tác dụng làm tam đờm/đàm
  2. Day ấn các huyệt trên ( day 30 tiếng đếm/huyệt, 1-3 vòng tất cả các huyệt/lần)
  3. Lưu ý: không ăn các loại thực phẩm có tính hàn (cam, chanh, yến,…), đồ ngọt (kẹo, mật ong,…), cay (ớt).