39, 38, 287, 7, 113, 156, 74, 64, 87, 57, 60, 100

  1. Use detector to rub 6 zones of lymphatic system
  2. Use detector to stimulate 30s/point, 30 rounds/time, 1-3 times/day (with palm oil)
  3. Note: NO fast / processed foods, NO foods from soya beans, NO animal organs, not much for roughage and sugar, NO alcohol and stimulants, NO foods contained Gluten

++++++++++Vietnamese+++++++++++

  1. Gạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết bàng cây sao chổi
  2. Dùng dò day day ấn với dầu cù là 30 tiếng đếm/huyệt, 3 vòng lần, 1-3 lần/ngày (day hết các huyệt là 1 lần)
  3. Lưu ý: Không thực phẩm chế biến sẵn, không dùng các thực phẩm từ đậu nành, không ăn nội tạng động vật, tránh ăn nhiều chất xơ và đường, không bia rượu và chất kích thích, không thực phẩm chứa Gluten