127, 43, 189, 61, 491, 3, 188, 34, 102, 100, 130, 103, 126, 300, 14, 0, 16

Use for:

 1. Sinusitis
 2. Rhinitis
 3. Insomnia
 4. Headache
 5. Parkinson
 6. Vestibular disorder

7. Flu
8. Ischemia
9. Neurasthenia
10. Stress
11. Schizophrenia

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Dùng cho:

 1. Viêm đa xoang
 2. Viêm mũi dị ứng
 3. Mất ngủ
 4. Đau đầu
 5. Parkinson
 6. Rối loạn tiền đình

7. Cảm nhẹ
8. Thiếu máu não
9. Suy nhược thần kinh
10. Trầm cảm
Ảo thanh, ảo giác

Các bước thực hiện:

 1. Gạch 6 vùng phản chiểu
 2. Day ấn bộ huyệt trên
 3. Cào đầu 60 – 100 cái
 4. Gạch cổ gáy vai
 5. Hơ ấm 0, 127, 43, 126, 130 và cổ gáy vai

Ghi chú:

Cảm nặng => Gạch thêm lưng và dán cao bộ huyệt