Size:  diameter 3,8cm
Weight: 25gr
*** Used to roll the palm of the hand, [+], blood circulation, indigestion curing, heart fatigue curing, help reduce pain in various body parts

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: đường kính 3,8cm
Khối lượng: 25gr
*** Dùng để lăn lòng bàn tay, mang tính dương, lưu thông khí huyết, khó tiêu, mệt tim, giúp giảm đau nhiều bộ phận