Size: 11cm x 1,5cm
Weight: 19gr
*** Used to press acupuncture points in order to clear blood congestion, muscle –bone -joint curing, deep impact

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 11cm x 1,5cm
Khối lượng: 19gr
Dùng để day ấn huyệt nhằm khai thông khí huyết tắc nghẽn, giảm đau cơ – xương – khớp, tác động sâu