Size: 16cm x 4,5cm
Weight: 39gr
*** Abscesses curing, facial paralysis curing, blood circulation

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 16cm x 4,5cm
Khối lượng: 39gr
*** Tan nám, liệt mặt, lưu thông khí huyết