Size: 16cm x 4,5cm
Weight: 41gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate, convenient due to double-headed

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 16cm x 4,5cm
Khối lượng: 41gr
*** Lưu thông khí huyết, săn chắc da thịt, an thần