Size: 17.5cm x 10.5cm
Weight: 156gr
***Blood circulation, impact deeply on muscular-tendon system, curing aches, dialysis (support in residue removing process more easily), used in large skin area

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 17,5cm x 10,5cm
Khối lượng: 156gr
*** Lưu thông khí huyết, đi sâu vào hệ thống cơ – gân, chữa nhức mỏi, lọc thận (hỗ trợ thận đào thải cặn dễ dàng hơn), dùng ở vùng tiếp xúc lớn