Size: 15,5cm x 3.5 cm
Weight: 79gr
*** Release heat, reduce hot -fever, glow skin, neurological relaxation

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 15,5cm x 3,5 cm
Khối lượng: 79gr
*** Giải nhiệt, hạ sốt khi bị cảm nóng, đẹp da, an thần