Size: 14cm x 4cm
Weight: 37gr
*** Blood circulation in the head and face, anti-hair loss, grey-haired anti, stimulation of hair growth, neurological relaxation, headache curing.

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 14cm x 4cm
Khối lượng: 37gr
*** Lưu thông khí huyết phần đầu mặt, chống rụng tóc, bạc tóc, kích thich mọc tóc, thư giãn thần kinh, chữa nhức đầu