Size: 12cm x 5,5cm
Weight: 61gr
*** The set of basic Dien Chan tools for daily use.

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 12cm x 5,5cm
Khối lượng: 61gr
*** Tập hợp của những dụng cụ cơ bản Diện Chẩn để tiện lợi hơn cho việc sử dụng hàng ngày