Size: 17,5cm X 4cm
Weight: 91gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate, deep impact on muscle, specific effects are curing joint diseases

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 17,5cm X 4cm
Khối lượng: 91gr
*** lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc, tác dụng đặc hiệu là chữa các bệnh liên quan đến khớp