Size: 17,5cm x 5,5cm
Weight: 93gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate, deep impact on muscle

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 17,5cm x 5,5cm
Khối lượng: 93gr
*** lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc, tác động sâu vào cơ