Size:9cm x 12cm
Weight: 386gr
*** Muscular, firm muscle, impact on wide areas such as back, abdomen, chest, thighs

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 9cm x 12cm
Khối lượng: 386gr
*** Nhíu cơ, săn chắc cơ, diện rộng như lưng, bụng, ngực, đùi