Size: 23,5cm x 2cm
Weight: 105gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate, impact with high speed, [-]

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 23,5cm x 2cm
Khối lượng: 105gr
*** lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc, tác động với tốc độ nhanh, mang tính âm