Size: 24cm x 2cm
Weight: 107gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate, impact with high speed, [+]

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 24cm x 2cm
Khối lượng: 107gr
*** lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc, tác động với tốc độ nhanh, mang tính dương