Size: 17,5cm x 5cm
Weight: 88gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 17,5cm x 5cm
Khối lượng: 88gr
*** lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc