Size: 15,5cm x 9cm
Weight: 245gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate, cooling, wide impact on body

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước:15,5cm x 9cm
Khối lượng: 245gr
*** lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc, làm mát, diện rộng