Size: 17cm x 4cm
Weight: 109gr
*** Deep impact on the convex area of body, blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 17cm x 4cm
Khối lượng: 109gr
*** Dùng để tác động lên các vùng cong – lồi, lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc