Size: 15cm x 6cm
Weight: 240gr
*** Muscular,, cooling, impact on narrow areas: hands, face,…

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước:15cm x 6cm
Khối lượng: 240gr
*** Nhíu cơ, săn chắc cơ, làm mát, diện hẹp: tay, mặt