Size: 14cm x 8,5cm
Weight: 197gr
The shape is particularly easy to handle, reduce body fat, reduce pain, circulate blood, use for large areas: back, abdomen, chest, thigh

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 14cm x 8,5cm
Khối lượng: 197gr
*** Hình dáng đặc biệt dễ cầm nắm. Tan mỡ bụng diện rộng, giảm đau, lưu thông khí huyết, dùng cho nơi mặt phẳng lớn: lưng, bụng, ngực, đùi