Size: 4,5cmx 5cm
Weight: 30gr
*** Blood circulation, use to massage, reduce inflammation and dissipate

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 4,5cmx 5cm
Khối lượng: 30gr
*** lưu thông khí huyết, dùng để massage giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc