Size: 17cm x 3.5cm
Weight: 67gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate, convenient due to double-headed

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 17cm x 3.5cm
Khối lượng: 67gr
*** lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc, tiện lợi vì có 2 đầu