Size: 15,5cm x 3,5cm
Weight: 65gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 15,5cm x 3,5cm
Khối lượng:65gr
*** lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc