Size: 7,5cm x 4,5cm
Weight: 65gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate, convenient: easy to handle, easy to carry

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 7,5cm x 4,5cm
Khối lượng: 65gr
*** lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc, tiện lợi: dễ cầm nắm, dễ mang theo