Size: 9,5cm x 12cm
Weight: 149gr
*** Blood circulation, use to massage, reduce inflammation and dissipate

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 9,5cm x 12cm
Khối lượng: 149gr
*** lưu thông khí huyết, dùng để massage giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc