Size: 13cm x 2,5cm
Weight: 22gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate, massage, impact to narrow area

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 13cm x 2,5cm
Khối lượng: 22gr
*** lưu thông khí huyết, dùng để massage giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc, diện hẹp