Size: 13cm x 2cm
Weight: 11gr
*** Dien Chan points searching + Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 13cm x 2cm
Khối lượng: 11gr
*** Dò huyệt + lưu thông khí huyết, dùng để massage giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc