Size: 13cm x 4cm
Weight: 71gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 13cm x 4cm
Khối lượng: 71gr
*** Lưu thông khí huyết, dùng để massage giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc