Size: 21,5cm x 5cm
Weight: 119gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate, massage, impact on wide area

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 21,5cm x 5cm
Khối lượng: 119gr
*** lưu thông khí huyết, dùng để massage giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc, diện rộng