Size: 14,5cm x 4cm
Weight: 26gr
*** Blood circulation in the head and face, anti-hair loss, grey-haired anti, stimulation of hair growth, neurological relaxation, headache curing. Using in both, large and narrow area

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 14,5cm x 4cm
Khối lượng: 26gr
*** Lưu thông khí huyết phần đầu mặt, chống rụng tóc, bạc tóc, kích thich mọc tóc, thư giãn thần kinh, chữa nhức đầu. Sử dụng cho cả diện lớn và nhỏ