Size: 11,5cm x 2cm
Weight: 18gr
*** Blood circulation in the head and face, anti-hair loss, grey-haired anti, stimulation of hair growth, neurological relaxation, headache curing

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 11,5cm x 2cm
Khối lượng: 18gr
*** Lưu thông khí huyết phần đầu mặt, chống rụng tóc, bạc tóc, kích thich mọc tóc, thư giãn thần kinh, chữa nhức đầu