Size: 6cm x 2,5cm
Weight: 24gr
*** Use to “shave wind” + Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 5cm x 4cm
Khối lượng: 24gr
***Dùng để cạo gió + lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc