Size: 5cm x 3 cm
Weight: 43gr
*** Used to “shave wind” + blood circulation , relieve pain, eliminate inflammation, detoxify, coolling

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 5cm x 3 cm
Khối lượng: 43gr
*** Dùng để cạo gió + lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc, làm mát