Size: 6,5cm x 3cm
Weight: 15gr
*** Use to “shave wind” + Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 6,5cm x 3cm
Khối lượng: 15gr
*** Dùng để cạo gió + lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc