Size: 12cm x 1cm
Weight: 10gr
*** Dien Chan point searching tool + use in “xam mut gung” technique

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 12cm x 1cm
Khối lượng: 10gr
*** Dò huyệt + Dùng cho kỹ thuật xăm mứt gừng