Size: 30cm x 9,5cm
Weight: 225gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 30cm x 9,5cm
Khối lượng: 225gr
*** Lưu thông khí huyết, dùng để massage giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc