Size: 19cm x 05cm
Weight: 14gr

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 19cm x 05cm
Khối lượng: 14gr
*** Nhíu thịt để giảm đau mỏi cơ, tác động sâu