Size: 15,5cm x 2cm
Weight: 63gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 15,5cm x 2cm
Khối  lượng: 63gr
*** Lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc