Size: 12cm x 2cm
Weight: 33gr
*** Used to press acupuncture points in order to clear blood congestion, muscle –bone -joint curing, deep impact

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 12cm x 2cm
Khối lượng: 33gr
*** Dùng để day ấn huyệt nhằm khai thông khí huyết tắc nghẽn, giảm đau cơ – xương – khớp, tác động sâu