Size: 15cm x 1cm
Weight: 22gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 15cm x 1cm
Khối lượng: 22gr
*** Dò huyệt, lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc