Size: 16,5cm x 5cm
Weight: 136gr
*** Rub on the back, abdomen, thighs, arms with 2 heads Yin-Yang, used to beautify, melt fat, circulate blood.

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 16,5cm x 5cm
Khối lượng: 136gr
*** Chà xát trên lưng, bụng, đùi, cánh tay với 2 đầu Âm – Dương, dùng để làm đẹp, tan mỡ, lưu thông khí huyết.