Size: 17cm x 10,5cm
Weight: 257gr
Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 17cm x 10,5cm
Khối lượng: 257gr
*** Lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc