Size: 44cm x 4cm
Weight: 705gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 44cm x 4cm
Khối lượng: 705gr
*** Lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc