Size: 4,5cm x 5cm
Weight: 50gr
*** Blood circulation, aches and pains curing, reduce inflammation and dissipate

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 4,5cm x 5cm
Khối lượng: 50gr
*** Lưu thông khí huyết, giảm đau, tiêu viêm, tiêu độc