Size: 18cm x 8cm
Weight: 173cm
*** Muscular, firm muscle, impact on wide areas such as back, abdomen, chest, thighs

++++++++++Vietnamese+++++++++++

Kích thước: 18cm x 8cm
Khối lượng: 173gr
*** Nhíu cơ, săn chắc cơ, diện rộng như lưng, bụng, ngực, đùi